Με τη δική σου απόφαση αλλαγής θα τα καταφέρουμε.

Παίρνουμε τη Δημοκρατική Παράταξη στα χέρια μας
και Αλλάζουμε τη ζωή μας και τη χώρα μας.

Με ισχυρό ΠΑΣΟΚ για ένα κανονικό Ευρωπαϊκό κράτος.

Συμμετέχω